JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Adatvédelmi nyilatkozat

 
A megrendelés elküldésével a megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az általa szolgáltatott személyes adatokat a webáruház honlapját üzemeltető Jazini Bt. nyilvántartsa. A nyilvántartott adatokat kizárólag csak termékek számlázási, szállítási feladataihoz, hírlevél küldésére, valamint saját marketing és statisztikai célok érdekében használhatja fel. Harmadik személy részére az adatokat nem adja ki. A megrendelő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Az adatok kezelése mindenesetben az adatvédelmi törvény előírásainak betartásával történik. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Az érintett kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen

megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

Az érintettek köre:

a webáruház felhasználói

A kezelt adatok:

a felhasználók által megadott, a megrendelések

teljesítéséhez szükséges adatok

Az adatgyűjtés célja:

a megrendelések teljesítése, a számlázás,

valamint a hírlevél küldése

Az adatok megismerésére jogosult:

Jazini Bt.

Az adatkezelés időtartama:

az elektronikusan tárolt személyes adatokat a

felhasználó által kért adattörlésig tárolja.

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

NAIH-128926/2017

NAIH-128927/2017

 

 

 

 

 

 


Amennyiben a felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető a futárszolgálat részére átadja.

 

A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését adatkezelőnél e-mailben. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt írásban megadja a tájékoztatást és intézkedik a felhasználó személyes adatainak

helyesbítéséről, vagy törléséről.
Ha, a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
  

Adatkezeléssel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat

 

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor  22/c

Telefonszám

+ 36 1 391 1400

 

+ 36 1 391 1410

E-mail cím

ugyfelszolgalat@naih.hu

Nyelvek
Croatian Magyar